סיור פנורמי -מרכז שדה ויער ציפורי - קרן קימת לישראל - קק"ל

למידע הנגיש -מרכז שדה ויער ציפורי